Västeuropeiska Ungerska Riksföreningars Förbund (ungerskt namn: Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége eller NYEOMSZSZ; engelskt namn: The Western European Association of Hungarian Country Organizations ) är en icke-vinstdrivande, politiskt obunden organisation registrerad i Sverige. (registreringsnummer: 802411-5159)

Organisationen främjar samarbete mellan sina medlemsorganisationer. Den understödjer även alla välgörenhets- eller kulturändamål till förmån för allmänheten, särskilt främjandet av utbildning genom att stödja undervisningen i det ungerska språket, kring landets historia och geografi; främjandet av konst, kultur och arv genom undervisning och firandet av Ungerns traditioner och seder.

NYEOMSZSZ agerar som en paraplyorganisation för andra landsorganisationer i Europa där det förekommer en ungerska diaspora med sin egen landsorganisation. För närvarande har organisationen 17 medlemmar från Sverige, Norge, Finland, Lettland, Estland, Litauen, Polen, Tjeckien, Storbritannien, Holland, Frankrike, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike.